Op 20 maart vond de feestelijke presentatie plaats van de bibliofiele dichtbundel Romeinse gedichten van Jan van der Haar.

Deze Romeinse gedichten heeft Jan van der Haar geschreven in het najaar van 2014 tijdens zijn verblijf in het Casa delle Traduzioni (het Vertalershuis) in Rome.

Jan werd met de redactie van Sub Signo Leonis in contact gebracht door Ger Kleis. Onder het ’teken van de libel’ drukte Ger in 2003 Jans sextine ‘Geloof, hoop & liefde’.

De kennismaking met de redactie resulteert nu in de uitgave van de Romeinse gedichten onder ‘het teken van de leeuw’.

De dichter zal uit de bundel voordragen en de redactie van Sub Signo Leonis zal iets over het tot stand komen van het boekje vertellen en de bijzondere illustraties toelichten.

Het boekje bevat namelijk een “ingekapseld” gedicht, letters met een bijzondere betekenis en een afbeelding van één van de cartons van de Goudse Glazen.

Het eerste exemplaar werd overhandigd op deze lentedag aan la Romana bij uitstek, de schrijfster Rosita Steenbeek, die al decennia (deels) in Rome resideert.

 

Bibliografische gegevens

formaat: ca. 30 pagina’s, 12 X 20 cm

Illustraties: Judith onthoofdt Holofernes (Dirck Crabeth, 1571), detail van het carton van glas 6, Stichting Goudse Sint Jan. Afwrijfsels van in steen gekapte letters

typografische vormgeving en beeld: Peterpaul Kloosterman

zetwerk: Hans Saarloos

drukwerk: Marius van den Heuvel en Marco Buma

redactie: Petra Luijkx, Peterpaul Kloosterman, Pieter Stroop

oplage: 50 genummerde en gesigneerde exemplaren

papier: Munken Pure Rough 100 grams

letter: Romanée van Jan van Krimpen

prijs: € 29,-

Meer informatie over het werk van Jan: www.janvanderhaar.net

 

Rosita-Steenbeek-terras