09072011365Geen Drukkerswerkplaats zonder een verbintenis met het ambacht en de liefde voor het oude handzetters- en drukkersvak. En wat voor verbintenis! De voormalige private press van de Drentse meesterdrukker Ger Kleis, Sub Signo Libelli, heeft namelijk de basis gelegd voor wat op dit moment een levendige uitgeverij en drukkerij is geworden. Kleis werd bekend door het uitgeven van speciaal voor hem geschreven werk van Boudewijn Büch, Gerrit Komrij en Frederic Bastet. Toen hij in 2010 definitief besloot met pensioen te gaan, kwam hij in contact met zijn oud-leerling en Neerlandicus/journalist Pieter Stroop en de Goudse graficus Peterpaul Kloosterman. Dit tweetal verhuisde de pers en alle toebehoren naar Gouda – om in de drukkersstad van Geraert Leeu een tweede leven te beginnen. Ze richtten de Stichting Drukkerswerkplaats op.

IMG_0816De kunstzinnige Goudse ambachtelijke graficus Peter Hendriks sloot zich bij de Goudse drukkers en zetters aan. En wethouder Hans van den Akker opende vol trots de drukkerswerkplaats officieel in november 2012. Niet lang daarna sloot ook het Gouds Boek- en Drukkersgilde zich aan bij de Drukkerswerkplaats. Was de Drukkerswerkplaats aanvankelijk gevestigd in de Jeruzalemkapel, sinds mei 2014 is de Drukkerswerkplaats een van de vier partners in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, waar ze nu met een grote Drukkerswerkplaats is gevestigd temidden van de stadsbiliotheek, het streekarchief en restaurant Kruim.

Prinses Laurentien opende de Chocoladefabriek officieel waarbij de Drukkerswerkplaats trots onderdeel uitmaakte.