DeIMG_3500 Drukkerswerkplaats is een centrum van kennis. De Stichting heeft het afgelopen jaar vele activiteiten georganiseerd. Van de traditionele Koppermaandag bijeenkomst tot en met een lezing. Van rondleidingen tijdens de Open Monumentendag tot en met kleine cursussen voor kinderen. Zowel op educatie-gebied als op evenementengebied, biedt de Drukkerswerkplaats kennis en enthousiasme.

IMG_3506De Drukkerswerkplaats Gouda kent een groep enthousiaste netwerkers en organisatoren. Dat komt o.a. doordat het Goudse Boek- en Drukkersgilde onderdeel is gaan uitmaken van de Drukkerswerkplaats. En de leden hebben hun organisatie-enthousiasme onIMG_3505verminderd doorgezet. Bezoeken aan Museum Plantijn in Antwerpen en Museum Meermanno in Den Haag hebben kwamen op het programma van 2013 te staan, en ook de inauguratie van de handdegelpers was een hoogtepunt. Daarnaast heeft de Drukkerswerkplaats ook zijn eerste Koppermaandag-viering achter de rug. Via een email nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van alle evenementen.

 

IMG_3230Niets leuker dan het oude handzetters- en drukkersvak in de vingers te krijgen. Tot in de jaren zestig was het in lood zetten van teksten nog handwerk. Letter voor letter kwam uit de letterbak, in de zethaak, op de galei en ingekooid op de pers. Anno 21e eeuw doet niemand dat meer – behalve een honderdtal margedrukkers die Nederland nog rijk is. Die met elkaar een prachtige tIMG_3193raditie in stand houden en die ook willen doorgeven.

Voor volwassen, maar ook voor kinderen, kan de Drukkerswerkplaats een handzet- en drukkersworkshop, -middag of een langere cursus organiseren. Zelf een tekst zetten… zelf een tekst drukken… en natuurlijk ook mee naar huis nemen. De Drukkerswerkplaats is u daarbij graag van dienst.