auteur:
Ger Kleis

uitgave:
Gouda : Sub Signo Leonis, 2013

formaat:
17 x 12 cm, 12 [+4] p., los omslag

colofon:
Deze tekst, uitgesproken door meesterdrukker Ger Kleis bij de ingebruikname van de Drukkerswerkplaats Gouda, is gezet in de Spectrum corps. 12 en gedrukt op de trapdegelpers van Sub Signo Leonis op 130/300 grams Yearling met een 110 grams Elefantenhaut omslag, tijdens de witte januari maand 2013, in een oplage van 100 exemplaren. De drukkers is Peter Hendriks. Het zetsel werd verzorgd door Ton Spoel, Wim Haxe en Hans Saarloos. Dit is nummer:
[met de hand genummerd. 25 exemplaren zijn door Ger Kleis gesigneerd. Druk titelpagina in zwart en rood, met voor de eerste maal het logo van Sub Signo Leonis].

prijs:
25 euro gesigneerd [uitverkocht], 15 euro ongesigneerd

Meesterdrukker Ger Kleis sprak deze introducerende woorden bij de opening van de Drukkerswerkplaats en de overdracht van zijn pers aan de Goudse zetters en drukkers. Een fraaie omslag van Elefantenhaut maakte er een kleinood van.