Drukkerswerkplaats nieuwe persen

Algemeen Dagblad

Het enthousiasme waarmee de Goudse zetters en drukkers hun ambacht uitvoeren, blijft niet zonder aandacht. De drukkerswerkplaats haalt met regelmaat de pers, en dat heeft er toe geleid dat een aantal eigenaren van historische drukpersen hun materiaal aan de werkplaats ter beschikking willen stellen. Met, andermaal, welwillende medewerking van Bunnik’s Logistics rijdt daarom midden mei een vrachtauto naar Brussel om daar een grote proefpers op te halen. Daarna volgt ook nog een transport van een oude kniehevelpers naar Gouda.  Deze persen krijgen straks een prominent plaats in de nieuwe behuizing van de werkplaats: de nieuwe bibliotheek van de stad.