“De dichter gaat zwanger van wat Muze of demonen hem opdringen. Welke stappen zijn er nodig om wat dwars zit uit te bannen en met lezers te delen? De dichter moet baren in ritme en klank, vluchtige taal groeit op tot een lichaam van zinnen, woorden zoeken een bed van letters in een hut van papier, waarin de lezer welkom is. Zonder vormgever, zetter, drukker en binder is het gedicht dakloos en kwetsbaar.  Drukkerswerkplaats Gouda heeft voor Ban een huis gebouwd.”

Ban werd door Piet Gerbrandy geschreven op verzoek van Sub Signo Leonis en verscheen in het najaar van 2017.

Bestellen

U kunt de bundel bestellen door een mail te sturen naar info@drukkerswerkplaats.nl. De prijs bedraagt 35 euro, voor donateurs geldt een gereduceerde prijs van 30 euro.

Colofon

De tekst werd gezet, gedrukt en gebonden in de Drukkerwerkplaats Gouda.

Loek Meulenberg, Hans Saarloos en Ton Spoel verzorgden het zetwerk uit de 12 en 14 punts Romanée.

Het binnenwerk werd gedrukt door Marius van den Heuvel en Marco Buma op de Grafix drukpers.

Het omslag werd gedrukt door Ton Spoel op de Imperial kniehevelpers uit 1841.

Alles op 110 grams Gmund Cotton.

Het ontwerp is Peterpaul Kloosterman, Petra Luijkx verzorgde de redactie.

De oplage bedraagt 60 genummerde exemplaren.

Het binnenwerk bestaat uit 14 pagina’s, het omslag wordt gevormd door een gevouwen affiche.

Video

BAN wordt ingestoken door medewerkers van de Drukkerswerkplaats.