Een bezield en begenadigd drukker is overleden. Peter Hendriks, als meesterdrukker de technische motor van de ambachtelijke Drukkerswerkplaats in Gouda, is op 10 juni na een ziekbed overleden.

De Drukkerswerkplaats was nog maar net een aantal maanden gevestigd in de Jeruzalemkapel in Gouda, toen tijdens Open Monumentendag Peter Hendriks met geïnteresseerde maar ook kritische blik keek naar de demonstratie van de pers. Dat kon beter, vond Peter, en daar maakte hij dan ook direct gewag van.

Al direct daarna bood Peter zijn diensten aan. En wat een vakman! Hij had nog maar kort daarvoor zijn eigen pers het huis uit gedaan, niet meer in de verwachting dat hij als margedrukker nogmaals actief zou worden. Maar bij de Drukkerswerkplaats ontpopte hij zich andermaal als een kundige drukker, die op de pers van Ger Kleis de mooiste resultaten kon halen.

Peter Hendriks was zijn hele leven al beroepsmatig actief met het drukkersvak. Peter schonk begin dit jaar 20 boeken en drukwerkjes van zijn hand, samen met een fondslijst, aan Museum Meermanno | Huis van het boek. Hieruit blijkt dat hij in de twintig jaar dat hij als hobbydrukker (1985-2007) met zijn Condor Pers actief was, maar liefst 162 bibliofiele uitgaven produceerde. Vaak in samenwerking met andere Drukkers in de Marge, zoals Hans Rombouts van de Augustijnpers en voor het Haarlemse bibliofiel en grafisch genootschap Het Beschreven Blad.

In 2008 heeft hij bij het afsluiten van zijn Condor Pers, een middag zijn werk tentoongesteld. De uitnodiging daarvoor  ‘Condor Pers: ruim 20 jaar Printing for Pleasure’ en enkele foto’s daarvan schonk hij ook aan Meermanno.

In Gouda was Peter betrokken bij het initiatief ‘In de Kolofon’, waarbij bibliofiel drukwerk gepresenteerd en verkocht werd bij boekhandel Verkaaik. Hier werkte hij ook samen met de Grafiek Coalitie en het literair café Gheraert Leeu. Peter verzorgde het drukwerk voor prachtige uitgaven met dichter Inez Meter en boekbinder Wilma van Ipenburg.

De inzet van Peter Hendriks was essentieel voor de prille beginperiode van de Drukkerswerkplaats. Het ontbrak de initiële initiatiefnemers nog aan voldoende technische kennis om met de letters en de drukpers aan de gang te gaan. Hendriks wist van wanten.

Peter verzorgde het eerste drukwerk en vervaardigde samen met de vakbroeders van de Drukkerswerkplaats de allereerste boekjes. Zoals een lezing van Ger Kleis in boekvorm, de dichtbundel Labyrint van Klara Smeets, en De Steken van dichter Sasja Janssen, naast een grote serie gelegenheidsdrukwerk zoals Koppermaandag-prenten. Om het ambacht verder uit te dragen, gaf hij daarnaast nog de eerste aanzet tot een grafisch lesprogramma. Hij knapte de nieuwe Cope en Sherwin mee op, de Grafix-N, overzag de verhuizing naar de Chocoladefabriek, en was een spin in het web.

Peter Hendriks was een detailman. Bleef schaven en werken aan het eindproduct. Kon uren besteden aan een juiste papierkeuze. Aan de begeleiding van zetters en drukkers. Soms ongeduldig, soms fel, maar altijd met een optimaal resultaat voor ogen.

Dat het hem niet gegund is om nog langer te genieten van zijn Drukkerswerkplaats, is intens droevig.

– Pieter Stroop, voorzitter Drukkerswerkplaats Gouda