Op zaterdag 2 februari 2019 presenteert de Drukkerswerkplaats Gouda de bundel leef tijd.
Deze bundel bevat een tiental gedichten uit het uitgebreide oeuvre van Inez Meter. De gedichten worden in een bijzondere bibliofiele uitgave gecombineerd met landschapsfoto’s van Wim Faaij.

Inez Meter was in 2003 de eerste stadsdichter van Gouda. Zij is een inspirerend voorbeeld voor de stadsdichters die haar opvolgden. Met de dichtbundel ‘leef tijd’ bedanken wij Inez Meter voor de drukpers die zij onlangs aan de Drukkerswerkplaats schonk. In de zomer van 2018 namen wij de Hauer Record proefpers na jaren trouwe dienst over van Inez. Op de pers stond nog haar laatste zetsel met de tekst ‘al is de geboortedatum bekend’. Het idee ontstond om deze tekst samen met nog enkele gedichten van Inez te drukken. Grafisch ontwerper Peterpaul Kloosterman vond in de landschappelijke fotografie van Wim Faaij beelden die naadloos pasten bij de woorden van Inez en verwerkte woord en beeld tot een bijzondere bundel. De zetters en drukkers van de Drukkerswerkplaats hebben deze met liefde en vakmanschap geproduceerd.

Op 2 februari om 14.00 uur zal in een feestelijk programma op de Drukkerswerkplaats in de Chocoladefabriek Gouda het eerste exemplaar van de bundel leef tijdworden uitgereikt aan Inez Meter en Wim Faaij.

De presentatie is vrij toegankelijk, iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. Na afloop is de dichtbundel te koop voor 59 euro (voor donateurs van de Drukkerswerkplaats 49 euro).