Op donderdag 14 november organiseert de Drukkerswerkplaats Gouda een lezing onder de titel

Een dwarsdenker op de boekdrukpers in Gouda: Coornhert en Jasper Tournay

In deze lezing gaat de Goudse historicus dr. Paul H.A.M. Abels in op de bijzondere relatie tussen vrijdenker Dirck Volckertszoon Coornhert en de Goudse boekdrukker Jasper Tournay. We schrijven de zestiende eeuw, een tijd dat overal in de Nederlanden schrijvers en boekdrukkers vervolgd werden als zij boeken produceerden die omstreden opvattingen over het geloof of de overheid bevatten. In Gouda lag dit anders. Daar hield het stadsbestuur lange tijd vast aan een principiële keuze voor de vrijheid van geweten. Omstreden auteurs als Coornhert, die fanatiek streed tegen elke aantasting van de vrijheid van geweten, werden hier gastvrij ontvangen. De boekdrukkers die hier werkzaam waren werd geen strobreed in de weg gelegd als zij boeken van de persen lieten komen die elders verboden waren. Van hen was de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige Jasper Tournay het meest productief. Zijn fonds bevatte talrijke heterodoxe auteurs, onder wie Coornhert de belangrijkste plaats innam. In deze lezing zal Abels de bijzondere relatie tussen Coornhert en deze boekdrukker in beeld brengen en toelichten aan de hand van de spaarzame gegevens die hierover in de archieven bekend zijn.

Datum: donderdag 14 november 2013
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Openbare Bibliotheek, Spieringstraat 1
Kosten: gratis voor donateurs / € 3,50 voor andere belangstellenden