Op Koppermaandag (de eerste maandag na Driekoningen) hielden de gilden eeuwenlang traditioneel een feestdag. De traditie van deze feestdag is onder drukkers in stand gebleven.

De Drukkerswerkplaats Gouda zet deze traditie ook graag voort. Op maandag 13 januari 2014 is er in de Jeruzalemkapel een feestelijke bijeenkomst voor allen die sympathiseren met de Drukkerswerkplaats. Kees Thomassen houdt een voordracht over Hendrik Werkman. Hendrik Werkman was een Nederlands kunstenaar en verzetsstrijder en werd wereldbekend als drukker van kunstenaarsvereniging De Ploeg.

Ook de Goudse Koppermaandagprent wordt in samenwerking met Inez Meter en Claudia Huft in ere hersteld en zal op 13 januari worden gepresenteerd. Tevens zal dan afscheid genomen worden van de werkruimte waar de zetters en drukkers van de Drukkerswerkplaats de afgelopen periode veel werk verzet hebben. Begin februari zal verhuisd worden naar de Chocoladefabriek.

U bent welkom! De toegang voor de donateurs is gratis, aan andere belangstellenden wordt een kleine bijdrage gevraagd in de kosten.