Veel wordt aan de Drukkerswerkplaats afgestaan en in bruikleen gegeven. En zijn vrijwilligers actief. Maar toch loopt de Stichting Drukkerswerkplaats Gouda af en toe tegen kosten aan: zoals een vergoeding voor de ruimte, het kopen van mooi papier, drukinkt, aanlegspelden of simpel cliché-plakband: kosten maak je altijd.

Bunnik’s Services

Bunnik’s Services is Gouda’s full service transportbedrijf. Dankzij Bunnik’s is de Sub Signo Libelli Pers vanuit Drente naar Gouda gekomen, heeft de Brusselse proefpers een rit vanuit de Belgische hoofdstad gemaakt, en vinden een aantal persen perfect onderdak tot hun verhuizing naar de nieuwe werkplaats: in de nieuwe centrale bibliotheek, vanaf 2014.